HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 23 Tháng 5 2017
Thứ ba 23 Tháng 5 2017
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Fundamental group schemes in Arithmetic Geometry
Tuan Chau, Quang Ninh, 21-25, May, 2017

09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Delay-dependent stability and stabilization of 2D positive Markov jump systems with delay
Người báo cáo: Lê Văn Hiện

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Multiple solutions to boundary value problems for semilinear elliptic equations
Speaker: Duong Trong Luyen

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới