HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 23 Tháng 5 2017
Thứ ba 23 Tháng 5 2017
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Fundamental group schemes in Arithmetic Geometry
Tuan Chau, Quang Ninh, 21-25, May, 2017

09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Delay-dependent stability and stabilization of 2D positive Markov jump systems with delay
Người báo cáo: Lê Văn Hiện

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Multiple solutions to boundary value problems for semilinear elliptic equations
Speaker: Duong Trong Luyen

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày