HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Delay-dependent stability and stabilization of 2D positive Markov jump systems with delay
Người báo cáo: Lê Văn Hiện

Thời gian: 9h00, Thứ 3 ngày 23/5/2017
Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới