HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 05 Tháng 2 2015
Thứ năm 05 Tháng 2 2015
08:00 
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
A tour in motivic integration
Người báo cáo: Lê Quý Thường

09:30 

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Some local field variants of the properties of the classical harmonic functions
Người báo cáo: Kiều Hữu Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới