HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some local field variants of the properties of the classical harmonic functions
Người báo cáo: Kiều Hữu Dũng

Thời gian: 9h30 Thứ 5, 5/2/2015

Địa điểm: Phòng 109, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới