Vũ Thị Hướng


TS.

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu: Tối ưu, Điều khiển tối ưu, Toán kinh tế


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 213, nhà A5
Điện thoại: +84 024 37563474 / 213
Email: vthuong At math.ac.vn, huong263AT yahoo.com, huong263 AT gmai.com

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1989
Nơi sinh: Thái Bình

  • Nghiên cứu sinh: 2016- 2019, Viện Toán học
  • Cao học: 2011-2013, Viện Toán học
  • Đại học: 2007-2011, Khoa Toán, Đại học sư phạm Thái Nguyên

Các vị trí công tác đã qua:

  • 2017-nay: Nghiên cứu viên, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 2013-2014: Nghiên cứu viên, Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 2012-2013: Giáo viên toán, THPT Văn Lang, Ba Đình, Hà Nội

Các lĩnh vực quan tâm: Tối ưu, Điều khiển tối ưu, Toán kinh tế


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách liệt kê trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Optimal Economic Growth Models with Nonlinear Utility Functions, Journal of Optimization Theory and Applications, 188 (2021), 571–596. (SCI-E, Scopus).
2Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Optimal Processes in a Parametric Optimal Economic Growth Model, Taiwanese Journal of Mathematics, 24 (2020), 1283-1306. SCI(-E); Scopus.
3Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Analyzing a maximum principle for finite horizon state constrained problems via parametric examples. Part 1: Problems with unilateral state constraints, Journal of Nonlinear and Convex Analysis 21 (2020), 157-182, SCI(-E), Scopus.
4Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, Differentiability properties of a parametric consumer problem, J. Nonlinear Convex Anal, 19 (2018), 1217-1245, SCI(-E); Scopus.
5Vũ Thị Hướng, Jen-Chih Yao, Nguyễn Đông Yên, On the Stability and Solution Sensitivity of a Consumer Problem, Journal of Optimization Theory and Applications, 175 (2017), 567--589,SCI; Scopus.
Tiền ấn phẩm
1IMH20200602, Vũ Thị Hướng, Optimal Economic Growth Problems with High Values of Total Factor Productivity, to appear in Applicable Analysis.