Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 19 Tháng 8 2022
Thứ sáu 19 Tháng 8 2022
09:30 

Bài giảng viện
Character bounds for finite groups of Lie type
Báo cáo viên: GS Phạm Hữu Tiệp (Joshua Barlaz Distinguished Professor of Mathematics, ĐH Rutgers, Mỹ)

Công bố khoa học mới