Bài giảng viện

Character bounds for finite groups of Lie type
Báo cáo viên: GS Phạm Hữu Tiệp (Joshua Barlaz Distinguished Professor of Mathematics, ĐH Rutgers, Mỹ)

Thời gian: 9h30, Thứ 6, ngày 19/8/2022

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Abstract: We will discuss new bounds on character values for finitegroups of Lie type, obtained in recent work of the speaker andcollaborators. Some applications of these character bounds will be alsodescribed.

Trở lại