Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 19 Tháng 8 2016
Thứ sáu 19 Tháng 8 2016
09:00 

Bài giảng viện
Defect profiles in nematic liquid crystals: 2d vs 3d
Người báo cáo: GS. Nguyễn Lực, ĐH Oxford, UK

Công bố khoa học mới