HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

18 Tháng 5 2015 - 24 Tháng 5 2015

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Chẩn hợp nhất yếu trên tập mờ bức tranh, P. 3
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Stability of stochastic difference equations
Người báo cáo: K. Ratchagit

Xêmina Phương trình vi phân
Fuzzy analysis mathematics
Người báo cáo: Nguyễn Kim Sơn

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Chip Firing Game and critical group (phần 4)
Người báo cáo: Vũ Nam Phong

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Convergence Analysis of a Proximal Point Algorithm For Minimizing Differences of Functions
Người báo cáo: Nguyễn Thái An

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the Schmidt's subspace theorem
Người báo cáo: Lê Giang

Xêmina Trung tâm đào tạo
Một số định lý về sự thác triển liên tục
Người báo cáo: Vũ Xuân Trường

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Một số expander 2 biến trên trường và vành hữu hạn
Người báo cáo: Đỗ Duy Hiếu

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Pointwwise converrgence of Fourier series(C.Fefferman’s proof), I
Người báo cáo: Kieu Huu Dung

18 Tháng 5 2015 - 24 Tháng 5 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác