HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

20 Tháng 3 2023 - 26 Tháng 3 2023

Hội nghị, hội thảo
COCOA 2023 International School on Computational Commutative Algebra
Hue, March 19-25, 2023

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
On strongly quasiconvex functions (part I): existence results and generalized subdifferentials
Speaker: Felipe Lara (University of Tarapacá in Arica, Chile)

Hội nghị, hội thảo
COCOA 2023 International School on Computational Commutative Algebra
Hue, March 19-25, 2023

Xêmina Hình học và Tô-pô
Monodromy of analytic functions
Người báo cáo: Lê Dũng Tráng (Aix-Marseilles University, France)

Xêmina Xác suất và thống kê
Limit theorems of self-normalized sums and series
Người báo cáor: Nguyễn Chỉ Dũng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Krull intersection property in Algebraic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (ĐH Thăng Long)

20 Tháng 3 2023 - 26 Tháng 3 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

Công bố khoa học mới