HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 11 2016 - 04 Tháng 12 2016

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bất đẳng thức biến phân véctơ đa thức đơn điệu (tt)
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
CONVEX BODIES AND CASTERLNUOVO MUMFORD REGULARITY
Người báo cáo: Hoàng Lê Trường

Xêmina Xác suất và thống kê
LOCAL EQUILIBRIA AND SPANNING FORESTS, OR METASTABILITY REVISITED THROUGH SIGNAL PROCESSING IDEAS
Người báo cáo: Alexandre Gaudilliere (đại học Aix-Marseille).

Xêmina Trung tâm đào tạo
Ánh xạ bảo giác và các biến đổi tuyến tính (phần 3)
Người báo cáo: Trần Hồng Hạnh

Xêmina Giải tích
On robustness of controllability of linear systems with delays
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

28 Tháng 11 2016 - 04 Tháng 12 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác