HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

29 Tháng 6 2015 - 05 Tháng 7 2015

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Toric resolution of singularities
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Xêmina Phương trình vi phân
Report on PhD thesis: Data assimilation
Người báo cáo: Nguyen Thi Ngoc Oanh

Xêmina Lý thuyết kỳ dị
Sheaves on an algebraic variety
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

29 Tháng 6 2015 - 05 Tháng 7 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

Công bố khoa học mới