HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

10 Tháng 12 2018 - 16 Tháng 12 2018

Xêmina Liên phòng, Trường Viện
Bài giảng về Giải tích biến phân, Quy hoạch toán học, Điều khiển tối ưu
Thời gian: 9:30-11:30, 10/12/2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Geoffrion
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Relations in the maximal pro- quotients of absolute Galois groups
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras I
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

Bài giảng viện
BICMR-IMH Colloquium in Mathematics
Friday, December 14, 2018

Xêmina Hình học đại số
Descent theory (part 3)
Báo cáo viên TS Nguyễn Tất Thắng

10 Tháng 12 2018 - 16 Tháng 12 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

Công bố khoa học mới