HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

05 Tháng 12 2022 - 11 Tháng 12 2022

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The geometry of syzygies
Speaker: Marc Chardin (Sorbonne University)

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Xêmina Hình học đại số
Deformation of nilpotent matrices over rings
Speaker: Đào Văn Thịnh

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Xêmina Hình học giải tích
A note on real algebraic sets
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Some numbers on certain pencils of rational curves in del Pezzo surfaces
Speaker: Jaehyun Kim (Ewha Womans University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Smooth subvarieties of Jacobians
Speaker: Olivier Benoist (CNRS, École Normale Supérieure)

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

Hội nghị, hội thảo
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
Đại học Đà Lạt, 5 -11/12/2022

05 Tháng 12 2022 - 11 Tháng 12 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác
08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới