HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

16 Tháng 1 2017 - 22 Tháng 1 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Chuyển pha trong tinh thể của GS J. Ball
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về tính ổn định và độ nhạy nghiệm của một bài toán người tiêu dùng
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Singularities in arbitrary characteristic
Người báo cáo: TS. Nguyễn Hồng Đức

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Ma trận đồng hành và các trường mở rộng đại số
Người báo cáo: GS. Phạm Ngọc Ánh

Xêmina Hình học tính toán
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất từ một cạnh tới một điểm trong đa giác đơn.
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông và Nguyễn Nhật Anh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A maximizing characteristic for critical configurations of chip-firing games on digraphs
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Thạch

Xêmina Giải tích
Algebroids and Jacobian conjecture
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

16 Tháng 1 2017 - 22 Tháng 1 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác