HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

23 Tháng 11 2015 - 29 Tháng 11 2015

Xêmina Phương trình vi phân
The complex Monge-Ampere Equations
Người báo cáo: Phạm Hoàng Hiệp

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A Representation of Generalized Convex Polyhedra and Applications
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Non-archimedean Hermite's inequality and applications
Người báo cáo: Jean Lannes, Ecole Polytechnique, France

Xêmina Trung tâm đào tạo
Độ đo Lebesgue trên không gian Euclid hữu hạn chiều I
Người báo cáo: Vũ Văn Tuấn

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Algorithms for maximum matching and Graph-Labelled Tree of Distance Hereditary Graph
Người báo cáo: Nguyễn Việt Hà

Xêmina Hình học đại số
Phân tích Bruhat
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Giải tích
Julia set of a polynomial and its equilibrium measure
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

23 Tháng 11 2015 - 29 Tháng 11 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác
30/11/15, Hội nghị, hội thảo:
The 3rd Franco - Japanese - Vietnamese Symposium on Singularities
29/02/16, Hội nghị, hội thảo:
IMH-SEAMS School on Algebraic Geometry

Công bố khoa học mới