HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

29 Tháng 9 2014 - 05 Tháng 10 2014

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử gộp thông tin và ứng dụng (cont.)
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xê mi na Tối ưu và điều khiển
Stabilization of large-scale systems with state and control interconnections
Người báo cáo: Nguyễn Trường Thanh

Xê mi na Phương trình vi phân
Tính ổn định nghiệm của các bất đẳng thức vi biến phân
Người báo cáo: Trần Đình Kế

Xê mi na Hình học đại số
Quasi-coherent sheaves
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Phương pháp Newton-Krylov giải hệ phương trình phi tuyến
Người báo cáo: Nguyễn Quốc Hiếu

Xê mi na liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The differential Galois group of schemes over a discrete valuation ring
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Xê mi na Hình học đại số
Formal Schemes
Người báo cáo: Nguyễn Đại Dương

Xê mi na Xác suất và thống kê
Stable and semistable probability measures on convex cones I
Người báo cáo: Bùi Quảng Nam

Xê mi na Harmonic, wavelet and p- analysis
Perturbation of frames
Người báo cáo: Hoang Thi Thoa

Xê mi na Cơ sở Toán của Tin học
Riemann-Roch theorem for graphs, after Baker and Norine (cont.)
Người báo cáo: Giáo sư Phùng Hồ Hải

Xê mi na Hình học đại số
Đối ngẫu Tannakian
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vương

29 Tháng 9 2014 - 05 Tháng 10 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác