HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

24 Tháng 11 2014 - 30 Tháng 11 2014

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Bài toán lấy quyết định trong môi trường thông tin mờ bức tranh (Part 2)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Phương trình vi phân
Characteristic systems of Cauchy problems for Monge-Ampere equations (cont.)
Người báo cáo: Thái Thị Kim Chung

Xêmina Hình học Giải tích
Định lý Sturm về tính nghiệm đa thức
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Hình học đại số
Kaehler Differentials
Người báo cáo: Phan Văn Lộc

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Giới thiệu về phương pháp sinh cột
Người báo cáo: Nguyễn Đức Mạnh

Xêmina Hình học đại số
Regular singular stratified bdls
Người báo cáo: Hoàng Thị Hà My

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Weighted Lorentz spaces and Hardy’s Inequalities, II
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Xêmina Hình học đại số
Tannakian duality
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Giải tích
Lý thuyết tập mờ - ứng dụng trong kinh tế và quản trị
Người báo cáo: Lưu Quốc Đạt

24 Tháng 11 2014 - 30 Tháng 11 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác
18/12/14, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số – Hình học – Tôpô 2014, Tuần Châu, 18-21/12/2014
09/03/15, Hội nghị, hội thảo:
SEAMS School on Combinatorics

Công bố khoa học mới