lỗi
  • Lỗi tải module You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND falang_content.published=1 AND falang_content.reference_id IN(129,242,317' at line 4 SQL=SELECT falang_content.reference_field, falang_content.value, falang_content.reference_id, falang_content.original_value FROM c1iv8_falang_content AS falang_content WHERE falang_content.language_id= AND falang_content.published=1 AND falang_content.reference_id IN(129,242,317,136,235,322,234,237,312,315,239,79,224,319,311) AND falang_content.reference_table='modules'
lỗi
  • Lỗi tải module You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND falang_content.published=1 AND falang_content.reference_id IN(129,242,317' at line 4 SQL=SELECT falang_content.reference_field, falang_content.value, falang_content.reference_id, falang_content.original_value FROM c1iv8_falang_content AS falang_content WHERE falang_content.language_id= AND falang_content.published=1 AND falang_content.reference_id IN(129,242,317,136,235,322,234,237,312,315,239,79,224,319,311) AND falang_content.reference_table='modules'

HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

20 Tháng 4 2015 - 26 Tháng 4 2015

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Matroid và các tính chất (tt)
Người báo cáo: Nguyễn Minh Tùng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Castelnuovo-Mumford regularity and Ratliff-Rush closure (tt)
Người báo cáo: Đinh Thành Trung

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phương pháp bắn nhiều lần tính đường đi giảm dần ngắn nhất trên mặt terrain lồi
Người báo cáo: Lê Hồng Trang

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Nhóm con Borel và xuyến
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Mather-Jacobian log canonical singularity of toric varieties
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 13
Ba Vì, 23-25/4/2015

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Algorithms for the Maximum Independent Set Problem (Part 2)
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Hardy estimates for a class of pseudodifferential operators, II
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 13
Ba Vì, 23-25/4/2015

Bài giảng viện
Polynomial functors in algebra and topology
Người báo cáo: L. Schwartz, Univ. Paris 13, France

20 Tháng 4 2015 - 26 Tháng 4 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày