HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

20 Tháng 11 2017 - 26 Tháng 11 2017

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Newton polygon and the number of integer points in some semialgebraic sets
Người báo cáo: Hà Huy Vui (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Trò chơi đuổi bắt tuyến tính trên thang thời gian
Người báo cáo: Vi Diệu Minh

20 Tháng 11 2017 - 26 Tháng 11 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

Công bố khoa học mới