HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 11 2022 - 04 Tháng 12 2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The geometry of syzygies
Speaker: Marc Chardin (Sorbonne University)

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (ICDMCS)
Dalat, Vietnam, December 1-2, 2022

Hội nghị, hội thảo
International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (ICDMCS)
Dalat, Vietnam, December 1-2, 2022

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Some remarks on Macaulayfications of Noetherian schemes
Speaker: Đoàn Trung Cường (Institute of Mathematics - VAST)

28 Tháng 11 2022 - 04 Tháng 12 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

Công bố khoa học mới