HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

25 Tháng 4 2016 - 01 Tháng 5 2016

Xêmina Tối ưu và điều khiển
An Algorithm for a Class of Split Feasibility Problems: Application to a Model in Electricity Production
Người báo cáo: Lê Hải Yến

Xêmina Phương trình vi phân
Parabolic complex Monge-Ampère equation
Người báo cáo: Đỗ Hoàng Sơn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Effective Nullstellensatz
Người báo cáo: Prof. Zbigniew Jelonek, Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some Mathematical Models of Population Dynamics
Người báo cáo: Nguyễn Trọng Hiếu

Xêmina Xác suất và thống kê
Estimation in semiparametric mixture model in multiple testing setup
Người báo cáo: Nguyễn Văn Hạnh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Markov chains and Mixing Time
Người báo cáo: Nguyễn Duy Hoàng

25 Tháng 4 2016 - 01 Tháng 5 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác