HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

21 Tháng 4 2014 - 27 Tháng 4 2014

Xê mi na Tối ưu và điều khiển
Finite-time stability of LTV systems with time-varying delays
Người báo cáo: Lê Văn Hiện

Xê mi na Phương trình vi phân
Partial linearization for planar nonautonomous differential equations
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Xê mi na Xác suất và thống kê
Một số hướng thời sự trong nghiên cứu ứng dụng lý thuyết xác suất
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Xê mi na Hình học đại số
Rudiments of several complex variables
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vương

Xê mi na Harmonic, wavelet and p- analysis
Bất đẳng thức loại Littlewood-Paley đối với khung và sóng nhỏ
Người báo cáo: Nguyễn Quỳnh Nga

21 Tháng 4 2014 - 27 Tháng 4 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác
09/05/14, Bài giảng viện:
Beauty of Mathematics

Công bố khoa học mới