HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

19 Tháng 10 2020 - 25 Tháng 10 2020

Xêmina Phương trình vi phân
Study of semi-linear sigma-evolution equations with frictional and visco-elastic damping
Báo cáo viên: Đào Tuấn Anh

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest paths between two points on three-dimensional surfaces (cont.)
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Xeminar dự án: Dự báo ô nhiễm không khí và nước bằng phương pháp của bài toán ngược và học máy
Finite volume methods for diffusion convection reaction equation
Báo cáo viên: Lê Ánh Hạ (Đại học khoa học tự nhiên TPHCM)

Xêmina Hình học đại số
Etale cohomology
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Stability of Associated Prime Ideals and Depth of Integral Closures of Powers of Edge Ideals
Báo cáo viên: Trần Nam Trung

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đường đi ngắn nhất trong không gian hữu hạn chiều (Báo cáo nội dung luận văn TS)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Hình học giải tích
Nhóm các tự đẳng cấu của đại số Leavitt (part II)
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
The topological complexity of projective spaces (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Minicourse on “The topology of algebraic varieties”
Lecture 4
Speaker: Kestutis Cesnavicius (CNRS, Université Paris-Sud)

Xêmina Integer programming and related topics
Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thành

Hội nghị, hội thảo
Vấn đề và Tính toán trong Đại số giao hoán
Hà Nội, 23/10/2020

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Invariant subvarieties with small dynamical degree
Báo cáo viên: Takahiro Shibata (National University of Singapore)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Dynamical equivariant minimal model program
Báo cáo viên: Sheng Meng (KIAS)

19 Tháng 10 2020 - 25 Tháng 10 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác