HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

23 Tháng 5 2016 - 29 Tháng 5 2016

Xêmina Phương trình vi phân
On the uniqueness of solutions for the Navier–Stokes equations (cont.)
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Funnels for finding shortest paths from the source point to all destination points on a polyhedral surface (cont.)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Waldschmidt constant for square-free monomial ideals
Người báo cáo: GS. Adam Van Tuyl, McMaster University (Canada)

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Xác suất và thống kê
Principles of data reduction
Người báo cáo: Phan Thanh Hồng

Bài giảng viện
Physics and Mathematics
Người báo cáo: GS. Pierre Darriulat, Department of Astrophysics of the Vietnam National Satellite Centre, VAST

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Introduction to Markov Chain Mixing (part 2)
Người báo cáo: Nguyễn Huy Trường

23 Tháng 5 2016 - 29 Tháng 5 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác
27/05/16, Bài giảng viện:
Physics and Mathematics
26/10/16, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016

Công bố khoa học mới