HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

27 Tháng 10 2014 - 02 Tháng 11 2014

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Cograph: recogniation algorithm and completion algorithm
Người báo cáo: Trần Thị Hằng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương III “Vành, trường và vành đa thức” (tt)
Người báo cáo: Hồng Ngọc Bình

Xêmina Hình học Giải tích
A long and winding road to definable sets I
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Phương trình vi phân
Báo cáo Luận văn cao học

Xêmina Hình học Giải tích
A long and winding road to definable sets II
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Hình học đại số
Projective Morphisms
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hà My

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Index of reducibility of parameter ideals and Cohen–Macaulay rings
Người báo cáo: Hoàng Lê Trường

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Thuật toán tam giác phân Delaunay
Người báo cáo: Phùng Thị Hoạt

Xêmina Xác suất và thống kê
Some new results on Stochastic Differntial Equations
Người báo cáo: Ngô Hoàng Long

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương 9 “Functions of Several Variables”
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A Discrete Model for Multi Competing Species in Multi-zone Environment (part 2)
Người báo cáo: Nguyen Ngoc Doanh

27 Tháng 10 2014 - 02 Tháng 11 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác
10/11/14, Hội nghị, hội thảo:
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
18/12/14, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số – Hình học – Tôpô 2014

Công bố khoa học mới