HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

26 Tháng 9 2016 - 02 Tháng 10 2016

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Tập mờ bức tranh thô
Người báo cáo: Nguyễn xuân Thảo

Xêmina Phương trình vi phân
Survey on the regularity of solutions to elliptic equations (tt)
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí

Xêmina Hình học tính toán
Incremental algorithm for computing convex hulls of finite point sets in plane
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The behavior of depth functions of cover ideals of unimodular hypergraphs
Người báo cáo: Nguyễn Thu Hằng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Tính ổn định của các khung và cơ sở Riesz sóng nhỏ
Người báo cáo: Phạm Thị Hiền

Xêmina Xác suất và thống kê
Kiểm định các mô hình đơn biến
Người báo cáo: Cao Tấn Bình

26 Tháng 9 2016 - 02 Tháng 10 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

Công bố khoa học mới