HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

20 Tháng 10 2014 - 26 Tháng 10 2014

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Cograph: recogniation algorithm and completion algorithm
Người báo cáo: Trần Thị Hằng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương III “Vành, trường và vành đa thức”
Người báo cáo: Hồng Ngọc Bình

Xêmina Tối ưu và điều khiển
A general equilibrium theorem (continue)
Người báo cáo: Giáo sư Hoàng Tụy

Xêmina Phương trình vi phân
Bài toán đồng hóa dữ liệu đối với hệ Navier-Stokes
Người báo cáo: Cung Thế Anh

Xêmina Hình học đại số
Divisors
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the Cohen-Macaulayness of saturation of the second power of edge ideals
Người báo cáo: Đỗ Trọng Hoàng

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Phương pháp điểm trong và ứng dụng trong quy hoạch toàn phương
Người báo cáo: Phan Hồng Anh

Xêmina Xác suất và thống kê
Problems of stochastic process control
Người báo cáo: Mai Thị Hoa

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương 8 “Some Special Functions”
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A Discrete Model for Multi Competing Species in Multi-zone Environment
Người báo cáo: Doanh Nguyen-Ngoc

Xêmina Giải tích
Noncommutative Positivstellensatz
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

20 Tháng 10 2014 - 26 Tháng 10 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

Công bố khoa học mới