HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xêmina chuyên ngành

15 Tháng 12 2014 - 21 Tháng 12 2014

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Discrete monotonic optimization for Knapsach problems
Người báo cáo: Trần Văn Thắng

Xêmina Hilbert coefficients of local rings
Hilbert functions and homological degrees of modules
Người báo cáo: Kazuho Ozeki (Yamaguchi University, Japan)

Xêmina Phương trình vi phân
Variational methods for inverse problems
Người báo cáo: Đinh Nho Hào

Xêmina Hilbert coefficients of local rings
The second Hilbert coefficients
Người báo cáo: Le Xuan Dung (Hong Duc University, Thanh Hoa)

Xêmina Hilbert coefficients of local rings
On the socle polynomials of parameter ideals
Người báo cáo: Pham Hung Quy (FPT University, Hanoi)

Xêmina Hình học tính toán
Phương pháp giới hạn xác định bao lồi của tập hữu hạn điểm trong 3D
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Linh

Xêmina Xác suất và thống kê
Các quá trình tự đồng dạng
Người báo cáo: Trần Hùng Thao

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Cubic Graph Designs
Người báo cáo: Prof. Moshe Rosenfeld, University of Washington

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Weighted norm inequalities for maximal functions and singular integrals
Người báo cáo: Kieu Huu Dung

15 Tháng 12 2014 - 21 Tháng 12 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác