HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

22 Tháng 9 2014 - 28 Tháng 9 2014

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử gộp thông tin và ứng dụng (cont.)
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xê mi na Tối ưu và điều khiển
Complex controllability radius of convex processes
Người báo cáo: Nguyễn Khoa Sơn

Xê mi na Hình học đại số
Quasi-coherent sheaves
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Thuật toán xấp xỉ của Li và Klette tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trên mặt đa diện lồi
Người báo cáo: Vũ Ngọc Thuỳ Dương

Xê mi na Xác suất và thống kê
Regular variation of functions and domain of attraction of stable probability measure
Người báo cáo: Nguyễn Chính Tâm

Xê mi na Hình học đại số
Đầy đủ hóa của modules
Người báo cáo: Đặng Thị Thơm

Xê mi na Harmonic, wavelet and p- analysis
C.Fefferman’s estimates for double Hilbert transforms
Người báo cáo: Nguyễn Minh Chương

Xê mi na Cơ sở Toán của Tin học
Riemann-Roch theorem for graphs, after Baker and Norine
Người báo cáo: Giáo sư Phùng Hồ Hải

Xê mi na Hình học đại số
Hopf algebra on DVR
Người báo cáo: Nguyễn Huy Hưng

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học-Tôpô
Tam Đảo, 26/9-28/9/2014

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học-Tôpô
Tam Đảo, 26/9-28/9/2014

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học-Tôpô
Tam Đảo, 26/9-28/9/2014

22 Tháng 9 2014 - 28 Tháng 9 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác
26/09/14, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo Hình học-Tôpô
16/03/15, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6, 16-20/3/2015, Hà Nội

Công bố khoa học mới