HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

30 Tháng 1 2023 - 05 Tháng 2 2023

Xêmina Hình học đại số
Stratified bundles, p-adic differential equations and spectral theory
Người báo cáo: TS. Đào Văn Thịnh (Viện Toán học)

Xêmina Hình học giải tích
Biểu diễn đa thức dương và bài toán tối ưu đa thức V
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

30 Tháng 1 2023 - 05 Tháng 2 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác