HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

16 Tháng 10 2017 - 22 Tháng 10 2017

Xêmina Giải tích
Scalarization methods for vector equilibrium problems
Người báo cáo: Nguyễn Thế Vinh

Xêmina Phương trình vi phân
Inverse source in a forced wave graph
Người báo cáo: Nguyễn Đức Hoàn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Generalized Polyhedral Convex Optimization Problems
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On a conjectural property of zeta values over function fields
Người báo cáo: Ngô Đắc Tuấn (Université de Caen Normandie, France)

Xêmina Xác suất và thống kê
Swarm of Interacting Agents in Random Environments
Người báo cáo: GS. Max-Olivier Hongler

16 Tháng 10 2017 - 22 Tháng 10 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Chuyên mục quan tâm

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

Công bố khoa học mới