WEEKLY ACTIVITIES

06 December 2021 - 12 December 2021

Seminar on Optimization and Control Theory
On Proximal Point Algorithms
Người báo cáo: TS. Nguyễn Thị Vân Hằng

Seminar on Differential Equations
Multiplicity and concentration of solutions to a fractional (p; p1)-laplace problem with exponential growth
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Thìn, Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Seminar on Algebra and Number Theory
On maximal generating degrees of powers of ideals (Part 2)
Speaker: Prof. Lê Tuấn Hoa

Seminar on Algebraic Geometry
Transcendence of quasi-periods for certain t-module
Người báo cáo: Phạm Lan Hương (Viện Toán học)

06 December 2021 - 12 December 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

New Scientiffic Publications