WEEKLY ACTIVITIES

01 March 2021 - 07 March 2021

Seminar on Optimization and Control Theory
On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems.
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
On a class of binary non-linear programming problems: Computational complexity & Approximation algorithms.
Báo cáo viên: Nguyễn Trung Thành (Đại học Phenikaa)

Seminar on Algebraic Geometry
Tính toán địa phương của liên thông Gauss-Manin
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Analytic Geometry
Simplicity of Steinberg algebras III
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

01 March 2021 - 07 March 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

New Scientiffic Publications