WEEKLY ACTIVITIES

10 August 2020 - 16 August 2020

Conference
INTERNATIONAL GRADUATE SUMMER SCHOOL 2020
Hanoi, 03-14/8/2020

Seminar on Algebraic Geometry
The Serre Duality Theorem
Speaker: Nghiem Tran Trung (École normale supérieure)

Conference
INTERNATIONAL GRADUATE SUMMER SCHOOL 2020
Hanoi, 03-14/8/2020

Colloquium Lecture
Tangency varieties and application
Báo cáo viên: PGS TS Phạm Tiến Sơn (Trường ĐH Đà Lạt)

10 August 2020 - 16 August 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

New Scientiffic Publications