WEEKLY ACTIVITIES

17 February 2020 - 23 February 2020

Conference
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
Hanoi, 17 – 28 February 2020

Seminar on Algebra and Number Theory
Complete intersections in a product of projective spaces
Speaker: Marc Chardin ( (Sorbonne Université, France)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Điều kiện cần và đủ cực trị bậc hai cho lớp các bài toán tối ưu trơn C^1
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Seminar on Computational Geometry
Các điểm cực biên của tập lồi trực giao (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Conference
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
Hanoi, 17 – 28 February 2020

Seminar on Hyperplane arrangements
Reflection arrangemments (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Colloquium Lecture
Bernoulli Numbers in Positive Characteristic
Speaker: Professor Bruno Anglès (University of Caen Normandie)

Conference
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
Hanoi, 17 – 28 February 2020

17 February 2020 - 23 February 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

New Scientiffic Publications