WEEKLY ACTIVITIES

01 June 2020 - 07 June 2020

Seminar on Differential Equations
Liouville type theorems for stable solutions to the fractional Gelfand equation
Speaker: Nguyen Van Hoang

Seminar on Analytic Geometry
Giới thiệu C*-đại số IV
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Seminar on Computational Geometry
Điểm bán cô lập của tập các điểm trong mặt phẳng (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
How signatures affect expected return and volatility: a rough model under transaction cost
Speaker: Lưu Hoàng Đức (IMH-VAST and Max Planck Institute)

01 June 2020 - 07 June 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

New Scientiffic Publications