WEEKLY ACTIVITIES

27 May 2019 - 02 June 2019

Conference
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
Da Nang, May 27-31, 2019

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều của không gian xạ ảnh
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Conference
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
Da Nang, May 27-31, 2019

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Báo cáo tổng quan nội dung Luận án Tiến sỹ "Some Optimization Problems in Mathematical Economics"
Speaker: Vu Thi Huong

Seminar on Algebra and Number Theory
Nearby cycles and Monodromy zeta function of rational functions.
Speaker: Nguyen Tat Thang (Institute of Mathematics, VAST)

27 May 2019 - 02 June 2019
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

Chuyên mục

2003 04 2003 04 chuyenmuc 03
Thông tin tuyển dụng Hội nghị, hội thảo Thông tin Toán học
Thông tin về tuyển viên chức của Viện Toán học Thông tin về  hội nghị  Toán học trên thế giới Nội san của Hội Toán học Việt Nam
chuyenmuc-12 chuyenmuc 13  nvtrung
Cán bộ cũ của Viện Toán học cho học sinh phổ thông Giải thưởng Toán học
Thông tin về cán bộ đã từng công tác tại Viện Câu lạc bộ Toán học cho giáo viên và học sinh phổ thông Giải thưởng Viện Toán học và các giải thưởng, danh hiệu khác

New Scientiffic Publications