News

Lịch xét tuyển viên chức

Ngày 30/11/2023 (thứ Năm): Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

 • Thời gian: 11h00
 • Địa điểm: Phòng 201, tầng 2, nhà A5.

Ngày 15/12/2023 (thứ Sáu): Tập trung ứng viên phổ biến kế hoạch phỏng vấn.

 • Thời gian: 14h00
 • Địa điểm: Trực tiếp tại Phòng 201, tầng 2, nhà A5.

Ngày 18/12/2023 (thứ Hai): Phỏng vấn tại Ban Kiểm tra sát hạch.

 • Thời gian: Bắt đầu từ 9h00;
 • Địa điểm: Phòng 201, tầng 2, nhà A5.

Lưu ý: Ứng viên có mặt từ 8h30, mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh thư hoặc hộ chiếu,…).

Ngày 20/12/2023 (thứ Tư): Thông báo kết quả phỏng vấn.

 •  Thời gian: 10h00
 •  Địa điểm: Tầng 2, nhà A5, Viện Toán học

Ngày 22/12/2023 (thứ Sáu): Họp Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023.

 • Thời gian: 10h30;
 • Địa điểm: phòng 201, nhà A5 (Viện Toán học).

Ngày 25/12/2023 (thứ Hai): Họp Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023.

 • Thời gian: 8h30;
 • Địa điểm: phòng 201, nhà A5 (Viện Toán học).

Ngày 25/12/2023 (thứ Hai): Công bố kết quả xét tuyển viên chức năm 2023.

 • Thời gian: 14h00;
 • Địa điểm: sảnh tầng 2, nhà A5 (Viện Toán học).

 

LAST_UPDATED2