HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 3 2014

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Kiến thức cơ sở và một số vấn đề mở (cont.)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Global stabilization of linear systems with bounded control
Người báo cáo: Vũ Ngọc Phát

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Distance set on the upper half plane over finite field
Người báo cáo: Đỗ Duy Hiếu

Xêmina Phương trình vi phân
Phương trình Navier-Stokes: kết quả của Otelbaev về bài toán thiên niên kỷ
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Coderivative Estimates of Error Bounds for Some Sets in Set Optimization
Người báo cáo: Trương Xuân Đức Hà

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Diophantine approximation and transcendence theory over p-adic fields
Người báo cáo: Phạm Đức Hiệp (ĐHSP Hà Nội 1)

Xêmina Xác suất và thống kê
Multiplicative Ergodic Theorem I
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Tháng 2 2014

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về tính đường ngắn nhất xấp xỉ trên mặt khối đa diện lồi
Người báo cáo: Phan Thanh An

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Representation Type of a Projective Variety, Part I
Người báo cáo: Rosa Miro-Roi (University of Barcelona)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A Depth First Search method on paths and its practical applications
Người báo cáo: Do Phan Thuan (Hanoi University of Technology)

Bài giảng viện
Can you play a fair fame of craps with a loaded pair of dice?
Người báo cáo: Giáo sư Ian Morrison, Fordham University, US A

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Tổng quan gọn về Lý thuyết tập mờ
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Phương trình vi phân
Phương trình Navier-Stokes
Người báo cáo: Cung Thế Anh

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Small ball problems
Người báo cáo: Lại Văn Trung

Xêmina Hình học giải tích
Positive matrix polynomials and sums of Hermitian squares
Người báo cáo; Hồ Minh Toàn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Multiply Tiling Euclidean Space by Translating a Convex Object
Người báo cáo: Sinai Robins

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Lectures on Inverse Systems of Local Rings, Part I
Người báo cáo: Juan Elias (University of Barcelona)

Xêmina Bài toán cân bằng và các vấn đề liên quan
The Quasi Variational Inequality Problem
Người báo cáo: Bùi Văn Đinh

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
On Calderon’s cọnjecture
Người báo cáo: Nguyễn Minh Chương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Properties of stable configurations of the Chip-firing game and extended models
Người báo cáo: Phạm Văn Trung

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Kiến thức cơ sở và một số vấn đề mở
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Phương trình vi phân
Phương trình Navier-Stokes (tiếp theo)
Người báo cáo: Cung Thế Anh

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Giới thiệu tổng quan về CFG: một số kết quả đã có trong các hướng nghiên cứu khác nhau
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đường trắc địa thẳng nhất trên mặt đa diện
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Geometric invariant theory in birational and differential geometry
Người báo cáo: GS. Ian Morrison (Fordham University, USA)

Xêmina Hình học giải tích
Tangent cone and limit of tangent spaces of analytic sets at singular point
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
The Hardy-Littlewood Maximal operator
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Properties of stable configurations of the Chip-firing game and extended models (cont.)
Người báo cáo: Phạm Văn Trung

Tháng 1 2014

Xêmina Hình học và Tô-pô
The Weyl tensor of a gradient Ricci soliton
Người báo cáo: Tran Thanh Hung (Cornell University, US):

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chuyên đề A1: Chương 3 “Ma trận”
Người báo cáo: Lương Thái Hưng

Xêmina Phương trình vi phân
Identification of the heat transfer coefficient from boundary observations (cont.)
Người báo cáo: Bùi Việt Hương

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Small ball problems (quadratic case)
Người báo cáo: Lê Tiến Nam

Xê mi na Đại số
Stochastic Tropical Geometry I: Zeros of random tropical polynomials
Người báo cáo; Tran Mai Ngoc (University of Texas, Austin)

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương 3 “Numerical Sequences and Series"
Người báo cáo: Tô Tất Đạt

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Mikusinski Operator, IV
Người báo cáo: Nguyen Tuong

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Data hiding schemes for images reached MSDR based on modules of small characteristics
Người báo cáo: Phan Trung Huy

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương 4 “Định thức”
Người báo cáo: Đỗ Trọng Hoàng

Xêmina Phương trình vi phân
Phương pháp phần tử biên
Người báo cáo; Phan Xuân Thành

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Small ball proplems (GAP and applications of inverse LOP proplems
Người báo cáo: Lại Văn Trung

Xê mi na Đại số
Lojasiewicz exponents and mixed multiplicities: A survey
Người báo cáo: Dinh Thanh Trung (FPT University)

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương 4 “Continuity”
Người báo cáo: Đỗ Duy Hiếu

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Maximal and grand maximal characterization of the Hardy spaces
Người báo cáo: Nguyễn Minh Chương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Data hiding schemes for images reached MSDR based on modules of small characteristics (Part 2)
Người báo cáo: Phan Trung Huy

Xêmina Hình học tính toán
Điểm cực biên dưới tác động của nhiễu ngẫu nhiên
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Linh (Đại học Thái Nguyên)

Xêmina Hình học tính toán
Đường trắc địa thẳng nhất trên mặt đa diện
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Phương trình vi phân
Phương pháp phần tử biên (tiếp theo)
Người báo cáo; Phan Xuân Thành

Xê mi na Đại số
Some aspects of invariant theory over non-algebraically closed fields
Người báo cáo: Đào Phương Bắc (Đại học KHTN, Hà Nội)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Trapezoid graphs
Người báo cáo: Do Phan Thuan

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới