HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 5 2018 - 03 Tháng 6 2018

Xêmina Phương trình vi phân
Stability results for backward fractional parabolic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đức

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về đại số đường Leavitt: một vài kết quả và vấn đề
Báo cáo viên: Phạm Ngọc Ánh (Viện Toán học - Viện HLKHCN Việt Nam, và Viện Toán Alfréd Rényi - Viện HLKH Hungary)

Xêmina Giải tích
A solution formular for the Stokes Equation in $\mathbb R_+^n$
Báo cáo viên: Vũ Thùy Dương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A new approach to Exact Pattern Matching
Báo cáo viên: Nguyễn Huy Trường

28 Tháng 5 2018 - 03 Tháng 6 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới