Phòng Quản lý Tổng hợp

Chức năng của Phòng Quản lý Tổng hợp là giúp Lãnh đạo Viện trong công việc điều hành các hoạt động chung của Viện, đảm bảo mọi phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ tốt cho mọi hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Viện. Cụ thể phòng Quản lý Tổng hợp đảm nhận một số công việc sau

 
- Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế và Văn thư lưu trữ
- Kế toán tài chính, bảo hiểm xã hội và y tế
- Thư ký tổng hợp.
- Thư ký Trung tâm đào tạo sau Đại học.
- Quản trị mạng LAN, và các thiết bị công nghệ.
- Quản lý thư viện.
- Công tác quản trị, bảo dưỡng, bảo đảm cơ sở vật chất của Viện
- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ và vệ sinh trong ngoài Viện.
- Thư ký tòa soạn tạp chí Acta.
- Lái xe.
 

Danh sách cán bộ phòng Quản lý tổng hợp

 
LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới