Dự án đã và đang triển khai

NĂM 2016

Thông tin tóm tắt về dự án

  1.  Tên dự án: Tăng cường trang thiết bị hạ tầng mạng.
  2. Cơ quan chủ đầu tư: Viện Toán học
  3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
  4. Chủ nhiệm dự án: PGS. TS Nguyễn Việt Dũng
  5. Mục tiêu của dự án: Tăng cường trang thiết bị mạng cần thiết phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học
  6. Tóm tắt nội dung đầu tư (xem tại đây)

 

NĂM 2015

1. Dự án đầu tư thiết bị nhỏ lẻ.

Tên dự án: Tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học

Chủ đầu tư: Viện Toán học

Tổng kinh phí 850.000.000đ

Thời gian thực hiện: năm 2015

Thiết bị:

Tên thiết bị

Đặc điểm

Số lượng

Máy tính để bàn: 

HP Prodesk 400 GS Small Form Factor PC,

Windows

33 bộ

Máy tính xách tay

HP Probook 440 G2 Notebook PC

01 bộ

Máy chủ

HP ProLiant ML350 Generation 9

01 bộ

Bộ phát không dây chuyên dụng

Linhsys WRT1900AC

02 bộ

Máy điều hòa

Panasonic 12.000 BTU

02 bộ

Danh sách cán bộ sử dụng

 

2. Dự án sửa chữa nhỏ

 

NĂM 2014

1. Dự án đầu tư thiết bị nhỏ lẻ.

Tên dự án: Tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học

Chủ đầu tư: Viện Toán học

Tổng kinh phí 300.000.000đ

Thời gian thực hiện: năm 2014

Thiết bị:

 

Tên thiết bị

Đặc tính kỹ thuật

Số lượng

Máy tính để bàn HP Compaq Pro 4300 Small form factor

- Processors: Intel R Pentium Dual Core G2030 (3GHz, (3Mb cache)

- Chipset: IntelR H61 Express

- Memory: 4Gb DDR3

- Hard disk Drive: 500Gb 7200 rpm SATA

- Optical Drive: DVD-ROM

- Graphics: Integrated IntelR HD Graphics

- Audio: HAD (all port stereo)

- Networking: Integrated 10/100/1000Mbps

27 bộ

 

Danh sách cán bộ sử dụng máy tính và nơi lắp đặt

LAST_UPDATED2