HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

22 Tháng 5 2024

Xêmina Hình học đại số
Galois action on Tate module and reduction of Abelian variety
Báo cáo viên: Nguyễn Đặng Khải Hoàn (Padova University)

Xêmina Hình học giải tích
Nonlinear Entanglement Witnesses III
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Fubini theorem for the motivic volume of rigid varieties
Speaker: Nguyễn Hồng Đức (Thăng Long University)

Xêmina Liên cơ quan Viện Toán học và Viện Khoa học-Công nghệ mật mã
Giới thiệu về lưới, bài toán SVP và thuật toán LLL
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
The affine cones over complete intersections of three quadrics are flexible
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ánh Hằng (Đại học Sư phạm Thái Nguyên)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Tương đương Morita của đại số đường Leavitt và ứng dụng
Báo cáo viên: Ngô Tấn Phúc

Hội nghị, hội thảo
IMVAST-OCAMI Joint Conference on Selected Areas in Mathematics
Osaka, May 16 (Thu) -18 (Sat), 2024

Hội nghị, hội thảo
IMVAST-OCAMI Joint Conference on Selected Areas in Mathematics
Osaka, May 16 (Thu) -18 (Sat), 2024

Xêmina Hình học giải tích
An analogy to Hilbert's 17th problem for mixed polynomials and related topics
Báo cáo viên: Lê Thanh Hiếu (ĐH Quy Nhơn)

Hội nghị, hội thảo
IMVAST-OCAMI Joint Conference on Selected Areas in Mathematics
Osaka, May 16 (Thu) -18 (Sat), 2024

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Symbolic Powers and Interpolation Bounds
Speaker: Thái Thành Nguyễn (MacMaster Uni.)

Xêmina Hình học đại số
Phân loại một số metric Calabi-Yau trên C³ dựa trên định giá K-ổn định.
Người trình bày: Nghiêm Trần Trung (Université de Montpellier, France)

22 Tháng 5 2024
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới