WEEKLY ACTIVITIES

08 July 2020

Seminar on Algebra and Number Theory
On types of degenerate critical points of real polynomial functions
Speaker: Pham Tien Son

Seminar on Analysis
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

Seminar on Geometry and Topology
The density of images of unit Jacobian determinant polynomial maps of $\Z^n$
Speaker: Nguyen Van Chau

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Combinatorial enumerations and Graycodeness on restricted growth functions avoiding vincular patterns
Speaker: Tran Thi Thu Huong

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Contributions to the asymptotic study of Hermite driven processes
Speaker: Tran Thi Thanh Diu (University of Jyvaskyla, Finland)

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý Hirzebruch-Riemann-Roch và ứng dụng
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp (Đại học Đà Lạt)

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ II.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái

Seminar on Analytic Geometry
The Gelfand–Naimark Representation II
Speaker: Ho Minh Toan

Seminar on Analysis
Bài toán Calderón cho một số lớp các tính dẫn trong các miền đối xứng tròn, II
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
Strict complete intersections
Speaker: Le Ngoc Long

Seminar on Geometry and Topology
Một chứng minh cho giả thuyết đơn đạo phiên bản tôpô của đường cong phẳng phức.
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng (ĐH KHTN)

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
How many zeros of a random polynomial are real?
Speaker: Phạm Việt Hùng (IMH-VAST)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebra and Number Theory
TBA.
Báo cáo viên: Trần Nguyễn Khánh Linh (ĐHSP Huế)

Conference
AMC-2020 Satellite Workshop on Nonlinear Analysis and Optimization Theory
Hoa Lu University, Ninh Binh; July 25-27, 2020

Conference
AMC-2020 Satellite Workshop on Nonlinear Analysis and Optimization Theory
Hoa Lu University, Ninh Binh; July 25-27, 2020

Conference
AMC-2020 Satellite Workshop on Nonlinear Analysis and Optimization Theory
Hoa Lu University, Ninh Binh; July 25-27, 2020

08 July 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications