HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

22 Tháng 4 2024

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Computing local minimizers of a multivariate polynomial under genericity conditions
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu (Norwegian University of Science and Technology)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Effective calculation of fundamental group schemes
Speaker: Prof. Phung Ho Hai (Institute of Mathematics, VAST)

Xêmina Giải tích
Liouville type theorems for a system of elliptic inequalities on weighted graph
Speaker: Dương Anh Tuấn (Hanoi University of Science and Technology (ĐHBKHN))

Xêmina Hình học giải tích
Schmidt Number and Entanglement
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
A comparison result on the Berkovich formal nearby cycles and applications
Speaker: Lê Quý Thường (VNU University of Science in Hanoi)

Xêmina Liên cơ quan Viện Toán học và Viện Khoa học-Công nghệ mật mã
Tổng quan về mật mã khóa bí mật
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Long (Viện Khoa học-Công nghệ mật mã)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the density at infinity of definable maps
Speaker: Dr. Nguyen Xuan Viet Nhan (FPT University)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Newton polyhedron and bi-Lipschitz triviality of a family of function germs
Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Việt Nhân (Đại học FPT, Đà Nẵng)

Xêmina Hình học giải tích
Nonlinear Entanglement Witnesses II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A polynomial basis for the stuffle algebra and applications
Speaker: Nguyen Chu Gia Vuong (Institute of Math, VAST)

Xêmina Phương trình vi phân
Boundary regularity for the non cut-off Boltzmann and Landau equations on general bounded domains
Báo cáo viên: Giáo sư Nguyễn Quốc Hưng (Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc)

Hội nghị, hội thảo
Some recent progress on selected problems in number theory
Hanoi, 23-25/4/2024

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Equivariant lattice bases
Speaker: Dinh Van Le (FPT University)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 22
Ba Vì, 25 – 27/4/2024

Xêmina Hình học đại số
Combinatorics of Lazard Elimination and Interactions
Người báo cáo: Nguyễn Đình Vũ (USTH)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 22
Ba Vì, 25 – 27/4/2024

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 22
Ba Vì, 25 – 27/4/2024

22 Tháng 4 2024
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới