Tin tức

Tham gia Diễn đàn Heidelberg lần thứ 4 với những người đạt giải danh giá

Diễn đàn Heidelberg lần thứ 4 với những người đạt giải danh giá diễn ra từ ngày 18-23, tháng 12 năm 2016.
Xin mời các nhà toán học trẻ nộp đơn tham dự trước ngày 3/2/2016 tại

www.application.heidelberg-laureate-forum.org

  Nguồn: http://www.heidelberg-laureate-forum.org/

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới