Tin tức

Đăng kí xin đề án của CIMPA

CIMPA vừa ra thông báo về việc tuyển chọn các đề án nghiên cứu hoặc tổ chức hoạt động khoa học trong năm 2016. Kèm theo là nội dung các thông báo. Cơ quan nào có nguyện vọng và khả năng tài chính, có thể xem các thông báo kèm theo để làm đề án.

Chi tiết xem trang http://www.cimpa-icpam.org/spip.php?article124&lang=fr

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới