Tin tức

Đại hội các nhà nữ Toán học thế giới 2014

Xơ-un (Seoul), Hàn Quốc vinh dự là nơi tổ chức Đại hội các nhà nữ Toán học thế giới 2014, diễn ra trong hai ngày 12/8 và 14/8/2014 (Đây cũng là nơi sẽ tổ chức Đại hội Toán học thế giới 2014). Thông tin chi tiết về đăng ký tham dự và báo cáo được cho tại 

https://sites.google.com/site/icwm2014/

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới