Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác 2013


tongket2013Viện Toán học và Công đoàn Viện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và Đại hội cán bộ viên chức vào ngày 31/12/2013 tại Hội trường 301.

 

 Chương trình:

- 8h30 – 11h30: Tổng kết công tác năm 2013.

- 14h00 – 16h30: Đại hội cán bộ viên chức.

Đề nghị toàn thể cán bộ viên chức (cán bộ biên chế và hợp đồng) đến họp đúng giờ.

LAST_UPDATED2
07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới