Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác 2013


tongket2013Viện Toán học và Công đoàn Viện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và Đại hội cán bộ viên chức vào ngày 31/12/2013 tại Hội trường 301.

 

 Chương trình:

- 8h30 – 11h30: Tổng kết công tác năm 2013.

- 14h00 – 16h30: Đại hội cán bộ viên chức.

Đề nghị toàn thể cán bộ viên chức (cán bộ biên chế và hợp đồng) đến họp đúng giờ.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới