Tin tức

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

05/03/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Trường quốc tế: các phát triển gần đây trong lĩnh vực động lực học ngẫu nhiên và giải tịch ngẫu nhiên

Từ 8:00 – 18:00

26/02/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Hội nghị: Nevanlinna theory and Complex geometry in Honor of Lê Văn Thiêm’s Centenảy

Từ 8:00 – 18:00

14-16/12/2017

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

International Workshop: “Optimization Algorithms and Some Related Problems”

Từ 8:00 – 18:00

01/12/2017

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Bài giảng Viện

8:00 12:00

17/11/2017

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Bài giảng Viện

8:00 – 12:00

11/10/2017

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC,

Hội thảo: Tiếp sức phụ nữ trong nghiên cứu khoa học

Từ 8:00 – 12:00

22/09/2017

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Hàn lâm KHCNVN,

Hội nghị Kế hoạch - tài chinh, Tổ chức cán bộ

Từ 8:00 – 18:00

18-20/09/2017

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC,

Hội nghị GEOSS Asia Pacific Symposium

Từ 8:00 – 17:30 hằng ngày


 

II. Nhà A5

Xem chi tiết lịch sử dụng phòng tại đây.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới