Tin tức

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Phòng cho NCS Trương Thị Hiền

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Trương Thị Hiền

Tên đề tài: Lũy thừa hình thức của các Iđêan đơn thức

Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số

Thời gian: 15h30, thứ Năm, ngày 09/3/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Hà Minh Lam (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Giới thiệu luận án); TS. Đỗ Trọng Hoàng (Đại học Bách khoa Hà Nội, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Đào Phương Bắc (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên); TS. Nguyễn Quang Lộc (Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên HĐ); TS. Trần Nam Trung (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới