Tin tức

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Phòng cho NCS Võ Thị Trúc Giang

Viện Toán học tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp Phòng cho NCS: Võ Thị Trúc Giang

Tên đề tài: Copula của véc tơ ngẫu nhiên ổn định

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 02/3/2023

Địa điểm: Phòng 201 – Viện Toán học

Thành phần Hội đồng: GS.TSKH. Nguyễn Đình Công (Viện Toán học, Chủ tịch HĐ); TS. Cấn Văn Hảo (Viện Toán học, Thư ký HĐ); TS. Phạm Việt Hùng (Viện Toán học, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Ngô Hoàng Long (Đại học Sư phạm Hà Nội, Giới thiệu luận án); PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên); TS. Trần Ngọc Khuê (Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên HĐ); PGS.TS. Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học, Ủy viên HĐ).

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm đến dự.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới