Tin tức

Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2023

Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành thông báo số 578/TB-HVKHCN ngày 28/12/2023 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023. 

Tổng số: 350 chỉ tiêu (ngành Toán học: 70 chỉ tiêu)

Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/3/2023

Thời gian thi dự kiến: Ngày 22-23/4/2023 (Thứ Bảy, Chủ Nhật)

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp xét hồ sơ

Hình thức tuyển sinh: Thi trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy thuộc tình hình thực tế)

Nội dung chi tiết xem tại đây

Đề cương tham khảo, Môn Đại sốMôn Giải tích

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới