Tin tức

Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học

Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học

  1. Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư của ứng viên TS. Nguyễn Tất Thắng
  2. Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư của TS. Hoàng Thế Tuấn.
LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới