Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH "GIỚI THIỆU CƠ HỘI HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, HỌC BỔNG TẠI VIỆN TOÁN HỌC"

Mục đích: Giới thiệu các cơ hội học tập, nghiên cứu, học bổng ở các bậc Cử nhân, Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh, sau tiến sĩ tại Viện Toán học
Thời gian: 9h00-11h30, ngày 9/7/2021 (thứ Sáu)
Hình thức tổ chức: offline và online
Offline tại Hội trường 301, nhà A5, Viện Toán học.
Đường link tham dự online: https://meet.google.com/vcd-jnou-hcp

Phần 1: Giới thiệu cơ hội học tập và học bổng tại Viện Toán học

9h00-9h15: PGS. TSKH. Đoàn Thái Sơn
Giới thiệu các cơ hội học tập và học bổng tại Viện Toán học

9h15-9h30: PGS. TSKH. Phan Thị Hà Dương
Chương trình hỗ trợ học tập được tài trợ bởi Trung tâm Unesco về Toán, Viện Toán học

9h30-9h45: Thảo luận, câu hỏi

9h45-10h00: Coffee break

Phần 2: Giới thiệu một số câu hỏi nghiên cứu phù hợp với bậc thạc sỹ

Chủ tọa: PGS. TS. Vũ Thế Khôi

10h00-10h30: GS. TSKH. Ngô Việt Trung
Đại số giao hoán ở Viện Toán và thế giới

10h30-11h00: Dr. Baldur Sigursosson (IM-Simons Postdoc at Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology)
The topology of singularities

11h00-11h30: TS. Đỗ Hoàng Sơn
Về giả thuyết Hedetniemi trong lý thuyết đồ thị

Đăng ký tham dự tại đây

Thời hạn đăng ký: trước 17h00, ngày 8/7/2021

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới