Tin tức

Chương trình Ngày Khoa học – Công nghệ Việt Nam năm 2021 “Đổi mới sáng tạo để kiến tạo tương lai”

Thời gian: 9h00 – 17h00, Thứ 7, 12/06/2021

Địa điểm: Hội  trường Hoàng Tụy, Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hình thức: Chương trình được LIVESTREAM TRỰC TUYẾN

Chương trình chi tiết xem tại đây.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới