Tin tức

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2021

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Viện trưởng Viện Toán học ký quyết định số 68/QĐ-VTH về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2021.

Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2021 xem tại đây.

Lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2021, chi tiết xem tại đây.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới