Tin tức

Thông báo Tài trợ Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở Viện Toán học năm 2021

1. Mục đích và nội dung hỗ trợ

Trong năm 2021 Viện Toán học dự kiến tài trợ tối đa 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Viện Toán học. Đề tài nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ cho các cán bộ Viện Toán học không quá 45 tuổi và có bằng Tiến sĩ không quá 10 năm để triển khai các vấn đề nghiên cứu toán học mang tính thời sự và có hàm lượng khoa học cao.
Mỗi đề tài cơ sở được hỗ trợ 240 triệu trong vòng 2 năm (120 triệu/1 năm).
Dự kiến kí hợp đồng và triển khai: 01/02/2021.

2. Đối tượng

Là cán bộ biên chế của Viện Toán học, có kế hoạch công tác trong nước không dưới 6 tháng mỗi năm trong thời gian thực hiện đề tài. Mỗi cán bộ trong cùng một thời điểm chỉ được chủ nhiệm tối đa 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thuộc dạng này.

+ Ưu tiên các cán bộ trẻ, cán bộ nữ.
+ Không ưu tiên cán bộ hiện đang là Chủ nhiệm các đề tài của Viện Hàn Lâm (Đề tài Nghiên cứu viên cao cấp, Đề tài Độc Lập trẻ, Đề tài Độc lập), Chủ nhiệm đề tài Nafosted.

3. Hồ sơ

Các giấy tờ sau gửi đến email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. :

  1. Lý lịch khoa học có kèm theo thành tích công bố của chủ nhiệm đề tài và các thành viên đề tài (Mẫu 1),
  2. Bản thuyết minh khoa học đề tài (Mẫu 2b).

Thời gian nộp hồ sơ: trước 15/01/2021.

4. Sản phẩm của đề tài

Sản phẩm của đề tài là 1 bài báo đã đăng hoặc được nhận đăng trong danh mục ISI (Web of Science) và sản phẩm này không được dùng để nghiệm thu ở một đề tài nào khác.

5. Hội đồng tuyển chọn

Hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở VTH năm 2020 có từ 5-7 thành viên bao gồm đại diện Ban Lãnh đạo Viện Toán học, đại diện Hội đồng khoa học Viện Toán học và một số chuyên gia khác.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới