Tin tức

Giải thưởng "Best Paper Award" của Collectanea Mathematica năm 2019

Tiến sĩ S.A. Seyed Fakhari, postdoc fellow Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019-2020, vừa nhận giải thưởng "Best Paper Award" năm 2019 của tạp chí Collectanea Mathematica

Thông tin chi tiết xem tại https://www.springer.com/journal/13348/updates/17222994

LAST_UPDATED2