Tin tức

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2020

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, Viện trưởng Viện Toán học ký quyết định số 79/QĐ-VTH về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2020.

Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2020 xem tại đây

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới