Tin tức

Thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

Trung tâm thông báo tuyển chọn các đề tài nghiên cứu dành cho các nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Viện Toán học như sau:

Quy trình thực hiện: theo Quyết định số 66/QĐ-VTH xem tại đây
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/4/2020 đến hết 16h ngày 19/6/2020

Thông tin chi tiết xem tại http://icrtm.vast.vn

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới