Tin tức

Giáo sư Hoàng Xuân Phú được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật CHLB Đức

Giáo sư Hoàng Xuân Phú đã được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật CHLB Đức (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, viết tắt là acatech) tại Đại hội toàn thể của Viện này vào ngày 15/10/2019.

Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Đức có sứ mệnh cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách cũng như xã hội những tư vấn độc lập, dựa trên bằng chứng xác thực, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau và có tác động tới lợi ích của cộng đồng (trong đó có Công cuộc số hóa và Tự đào tạo, Việc làm và Giáo dục, Năng lượng và Tài nguyên, Công nghệ sinh học, Công nghệ y học, vân vân). Các thành viên của Viện là các nhà khoa học xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và y học, cũng như khoa học xã hội và nhân văn, được bầu dựa trên thành tựu và uy tín trong khoa học. Viện tổ chức cho các thành viên hoạt động cùng nhau trong các dự án thuộc các lĩnh vực đa dạng kể trên.

Giáo sư Hoàng Xuân Phú hiện công tác tại phòng Giải tích số và Tính toán khoa học, Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chuyên ngành của ông là Tối ưu hóa và Điều khiển tối ưu, Giải tích hàm, Giải tích số, và các ứng dụng. Ông là Tổng biên tập tạp chí Vietnam Journal of Mathematics.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới