Tin tức

Học bổng của Quỹ Đổi mới sáng tạo (VinIF, Tập đoàn VINGroup)

Trong đợt xét học bổng năm học 2019-2020 của Quỹ Đổi mới sáng tạo (VinIF, Tập đoàn VINGroup), 9 học viên cao học trong chương trình đào tạo thạc sỹ phối hợp giữa Viện Toán học và Học viện Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) đã được Quỹ trao học bổng. Danh sách 9 học viên:

  1. Võ Quốc Bảo
  2. Nguyễn Thị Thu Huyền
  3. Nguyễn Thanh Loan
  4. Lê Khắc Nhuận
  5. Trần Hoàng Sơn
  6. Vũ Hồng Sơn
  7. Đỗ Thị Thùy
  8. Nguyễn Thị Trang
  9. Trần Huyền Trang 
Mỗi học viên được nhận mức học bổng 120 triệu cho 1 năm.

Đây là hoạt động đầu tiên triển khai theo biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo giữa Viện Toán học và Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn - Tập đoàn VINGroup

LAST_UPDATED2