Tin tức

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2019

Ngày 6 tháng 5 năm 2019, Viện trưởng Viện Toán học đã ký quyết định số 119/QĐ-VTH về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2019.
Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học năm 2019 xem tại đây

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới