Tin tức

Thông báo Nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, Phó giáo sư năm 2017

Căn cứ vào, chức năng nhiệm vụ và chiến lược phát triển, Viện Toán học có nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017. Thông tin chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2
25/06/18, Hội nghị, hội thảo:
Arithmetic and geometry of local and global fields
26/07/18, Hội nghị, hội thảo:
Một số phương pháp phân tích thống kê hiện đại và Ứng dụng
14/08/18, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
10/09/18, Hội nghị, hội thảo:
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
15/09/18, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị
23/10/18, Hội nghị, hội thảo:
ALGEBRAIC GEOMETRY IN EAST ASIA

Công bố khoa học mới