HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 12 2014

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Bài toán lấy quyết định trong môi trường thông tin mờ bức tranh (Part 3)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Symmetric variational analog for differential equations of odd orders
Người báo cáo: Hoàng Ngự Huấn

Xêmina Hình học giải tích
Định lý Puiseux
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A study of the limit closure of parameter ideals in local rings
Người báo cáo: Pham Hung Quy

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Áp dụng tỉ số tốt nhất để xác định bao lồi của tập điểm hữu hạn trong 3D (tiếp theo)
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Linh

Xêmina Xác suất và thống kê
Roots of ran dom polynomials and Random differential equation systems I
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Periodic and anti-periodic solutions to differential inclusions, I
Người báo cáo: Tran Dinh Ke

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
The structure of special classes of graps and application
Người báo cáo: Đỗ Duy Hiếu

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Completion of Cograph
Người báo cáo: Trần Thi Hằng

Xêmina Giải tích
Nhóm con rời rạc kiểu Langlands và công thức vết.
Người báo cáo: Đỗ Ngọc Diệp

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng"
Tuần Châu, Quảng Ninh, 07-08/12/2014

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng"
Tuần Châu, Quảng Ninh, 07-08/12/2014

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Bài toán lấy quyết định trong môi trường thông tin mờ bức tranh (Part 4)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Trung tâm đào tạo
Công thức đếm Burnside và các ứng dụng
Người báo cáo: Tạ Thị Huyền Trang

Xêmina Hình học giải tích
Định lý Puiseux (tiếp theo)
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Cohomological Hilbert-Samuel polynomials of principal ideals
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Điều khiển tối ưu với phuong trinh Nevier-Stokes 3D không dừng
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Hình học tính toán
Tìm đường đi ngắn nhất tránh Beta-phức trong mặt phẳng
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina Xác suất và thống kê
Roots of ran dom polynomials and Random differential equation systems II
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Periodic and anti-periodic solutions to differential inclusions, II
Người báo cáo: Tran Dinh Ke

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
The structure of special classes of graps and application (part 2)
Người báo cáo: Đỗ Duy Hiếu

Xêmina Hilbert coefficients of local rings
Generalized Hilbert coefficients
Người báo cáo: Hoang Le Truong (Institute of Mathematics, Hanoi)

Xêmina Hilbert coefficients of local rings
Hilbert coefficients of d-sequences
Người báo cáo: Doan Trung Cuong (Institute of Mathematics, Hanoi)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Discrete monotonic optimization for Knapsach problems
Người báo cáo: Trần Văn Thắng

Xêmina Hilbert coefficients of local rings
Hilbert functions and homological degrees of modules
Người báo cáo: Kazuho Ozeki (Yamaguchi University, Japan)

Xêmina Phương trình vi phân
Variational methods for inverse problems
Người báo cáo: Đinh Nho Hào

Xêmina Hilbert coefficients of local rings
The second Hilbert coefficients
Người báo cáo: Le Xuan Dung (Hong Duc University, Thanh Hoa)

Xêmina Hilbert coefficients of local rings
On the socle polynomials of parameter ideals
Người báo cáo: Pham Hung Quy (FPT University, Hanoi)

Xêmina Hình học tính toán
Phương pháp giới hạn xác định bao lồi của tập hữu hạn điểm trong 3D
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Linh

Xêmina Xác suất và thống kê
Các quá trình tự đồng dạng
Người báo cáo: Trần Hùng Thao

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số – Hình học – Tôpô 2014
Tuần Châu, Quảng Ninh, 18-21/12/2014

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Cubic Graph Designs
Người báo cáo: Prof. Moshe Rosenfeld, University of Washington

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Weighted norm inequalities for maximal functions and singular integrals
Người báo cáo: Kieu Huu Dung

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số – Hình học – Tôpô 2014
Tuần Châu, Quảng Ninh, 18-21/12/2014

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số – Hình học – Tôpô 2014
Tuần Châu, Quảng Ninh, 18-21/12/2014

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Đại số – Hình học – Tôpô 2014
Tuần Châu, Quảng Ninh, 18-21/12/2014

Xêmina Phương trình vi phân
Integral manifolds for partial functional differential equations in admissible spaces on a half-line
Người báo cáo: Trịnh Viết Dược

Xêmina Hình học giải tích
Morse polynomial functions and their representation
Người báo cáo: Lê Công Trình

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
BMO : the JOHN-NIRENBERG theorem
Người báo cáo: Nguyen Minh Chuong

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giới thiệu về giải tích số
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Hình học giải tích
Bất đẳng thức Lojasiewicz
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thảo

Xêmina Phương trình vi phân
Introduction to the Calderon's inverse problem
Người báo cáo: Nguyễn Anh Tú

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về JavaView
Người báo cáo: Lê Hồng Trang

Tháng 12 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày