HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số vấn đề trong hình học và tô pô
Hà Nội, 19,20/12/2022

Thời gian: 19,20/12/2022.

Lý do-mục đích: Tổng kết các hoạt động nghiên cứu và trao đổi hợp tác trong năm giữa nhóm hình học và tô pô ở Viện Toán học với một số đồng nghiệp trong và ngoài nước. Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu trong thời gian gần đây theo hướng Hình học và tô pô.

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Đăng ký tham dự: gửi đến email Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chương trình chi tiết xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới