HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài giảng về "ANALYSIS OF REACTION-DIFFUSION SYSTEMS"
Diễn giả: GS. Tăng Quốc Bảo, Trường Đại học Graz, Áo
Thời gian: Từ 9h-11h30 ngày từ 10 tháng 08 năm 2022
Địa điểm: Phòng 301, nhà A5 Viện Toán học

Thông tin chi tiết về chuỗi bài giảng, xin mời xem tại đây

Trở lại

06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới