HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)
Thời gian: 15h, thứ 3, 26/10
Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5.
Tóm tắt: Floer homology is a tool for studying symplectic geometry and low-dimensional topology. Floer homology is an invariant that arises as an infinite-dimensional analogue of finite-dimensional Morse homology induced by Andreas Floer to prove the Arnold conjecture in symplectic geometry. In this talk we will introduce the definition of such homology.

Trở lại

Công bố khoa học mới