HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ - LÝ THUYẾT SỐ - HÌNH HỌC - TÔ PÔ 2021
Thái Nguyên, 21 – 23/10/2021

Thông báo số 3 Thông báo số 2Thông báo số 1

PosterDAHITO(20-8)Hội nghị Đại số-Lý Thuyết số-Hình học-Tô pô được tổ chức hai năm một lần là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trong nước thông báo và thảo luận về các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực Đại số, Lý thuyết số, Hình học, Tô pô và các lĩnh vực liên quan.

Trang web của hội nghị: http://math.ac.vn/conference/DAHITO2021

Cơ quan tổ chức và tài trợ:

  • Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Thời gian: 21-23/10/2021.

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Số 20 Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, Tp. Thái Nguyên.

Hình thức: Các đại biểu ngoài tỉnh Thái Nguyên tham dự trực tuyến thông qua phần mềm Zoom. Thông tin cụ thể về ID, mật khẩu tham dự và hướng dẫn sẽ được thông báo bằng email đến các đại biểu và trên trang web của Hội nghị.

Ban Tổ chức: PGS.TS. Đoàn Trung Cường (Viện Toán học, Đồng Trưởng ban), PGS.TS. Hà Trần Phương (Trường ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, Đồng Trưởng ban), PGS.TS. Trần Nguyên An (Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên), TS. Trần Giang Nam (Viện Toán học).

Ban Chương trình: TS. Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học, Đồng Trưởng ban), PGS.TS. Lê Quý Thường (Trường ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội, Đồng Trưởng ban), PGS.TS. Mai Hoàng Biên (ĐH KHTN-ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh), PGS.TS. Phan Hoàng Chơn (ĐH Sài Gòn), GS.TSKH. Sỹ Đức Quang (ĐHSP Hà Nội), PGS.TS. Nguyễn Duy Tân (ĐH Bách Khoa Hà Nội).

Ban tổ chức địa phương (Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên): PGS.TS. Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng, PGS.TS. Bùi Đức Nguyên - Phó Hiệu trưởng, TS. Từ Quang Tân - Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Nguyên An - Trưởng khoa Toán, TS. Ôn Thị Mỹ Linh - Trưởng phòng Phòng KH-CN và HTQT, PGS.TS. Phạm Văn Khang - Phó Trưởng phòng Phòng KH-CN và HTQT, TS. Dương Ngọc Toàn - Trưởng phòng Phòng CTHSSV, TS. Trần Ngọc Hà (Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện), TS. Cao Tiến Khoa - Trưởng phòng Phòng QTPV, ThS. Đoàn Dũng Trí - Kế toán trưởng.

Báo cáo mời:

  1. Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long),
  2. Trần Giang Nam (Viện Toán học),
  3. Phạm Hùng Quý (Đại học FPT),
  4. Trần Văn Tấn (Đại học Sư phạm Hà Nội),
  5. Phan Thanh Toàn (Đại học Tôn Đức Thắng

Báo cáo: Báo cáo mời 45 phút sẽ do Ban Tổ chức mời theo đề xuất của Ban Chương trình. Danh sách báo cáo mời sẽ được công bố trên Thông báo số 2.

Ban tổ chức kính mời các đồng nghiệp đăng ký tham dự và đăng ký báo cáo 15 phút tại các tiểu ban của hội nghị.

Đăng ký báo cáo và tham dự: đăng ký trên trang web của hội nghị (đăng ký online tại đây) hoặc qua email tới địa chỉ Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Thời hạn đăng ký tham dự và báo cáo: 20/9/2021.

Hội nghị phí: Hội nghị không thu hội nghị phí.

Tài trợ:

Hội nghị sẽ tài trợ cho một số cán bộ nghiên cứu trẻ và học viên có đăng ký báo cáo một phần kinh phí đi lại và chỗ ở (xem mẫu đăng ký).

Hội nghị rất mong nhận được sự tài trợ của các cơ quan, trường, viện và các đơn vị khác.

Liên hệ:

Trở lại