HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng cấp 2 trong không gian hữu hạn chiều
Báo cáo viên: Trần Văn Bằng
Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 4/5/2021
Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Báo cáo đề cập tới một số kết quả chính của lý thuyết nghiệm nhớt liên tục và nghiệm nhớt đo được của phương trình đạo hàm riêng cấp hai trong không gian hữu hạn chiều cùng với một số hướng phát triển của lý thuyết này.

Trở lại

Công bố khoa học mới