HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về bài toán gắn phổ cho hệ điều khiển phụ thuộc thời gian
Speaker: Đàn Thái Sơn (IMH-VAST)

Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 10/12/2020

Địa điểm: P507 nhà A6 hoặc online qua link

https://meet.google.com/nqs-ntdh-wnz

Tóm tắt: Trong báo cáo này, ở phần 1 chúng tôi giới thiệu về bài toán gắn phổ cho hệ điều khiển tuyến tính phụ thuộc thời gian. Trong phần 2, chúng tôi giới thiệu một số kết quả về bài toán gắn phổ nhị phân cho bài toán này. Cuối cùng, chúng tôi giới thiệu một số bài toán gắn phổ cho hệ điều khiển ngẫu nhiên. Hợp tác với Pham The Anh, Artur Babiarz, Adam Czornik, Le Viet Cuong. 


Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới