HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Finding shortest paths between two points on three-dimensional surfaces (cont.)
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Thời gian: 14h, thứ 3 ngày 20/10/2020

Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới