HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Nguyên lý so sánh nghiệm mở rộng cho lớp các hệ dương có chậm và ứng dụng
Báo cáo viên: Phan Thanh Nam

Thời gian: 9h, Thứ 4 ngày 14/10/2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Xin mời xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới