HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Finding Perimeter Constrained Convex Hulls in 2D (cont.)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 14h, Thứ 3 ngày 8/9/2020

Tóm tắt: In this talk, we discuss the use of the Branch-and-Bound method for solving a generalized convex hull problem in 2D: finding a perimeter constrained convex hull of a finite planar point set.

Online via google meet:

https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio

Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#
(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027

hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet)

Trở lại