HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A lower convex hull algorithm for finding Delaunay triangulations in 2D
Người báo cáo: Trịnh Minh Đức

Thời gian: 14, Thứ 3, ngày 18/8/2020

Tóm tắt: We present a C code of a lower convex hull algorithm for finding Delaunay triangulations in 2D.

Online via google meet:

https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio

Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#
(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027

hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet)

Trở lại

Công bố khoa học mới