HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Introduction to K-thoery I
Báo cáo viên: Nguyễn Hùng

Thời gian: 14h, thứ Ba, 14/7/2020

Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5.

Tóm tắt: First, I will introduce a brief topological K- Theory and some classical results. Then, my aim gives the link between topological K- Theory and (commutative) C*- algebra of topological spaces.

Trở lại

Công bố khoa học mới